Vorm vir Kerklike Statistiek

Klawer

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 94
Belydende lidmate: 460
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Dis ‘n plattelandse klein boeregemeenskap met geen invloei van nuwe bloed in die dorp nie. Jong mense verlaat die dorp na matriek en kom nie weer terug nie.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 47
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 26
Aantal vrywilligers: 8

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 169
Tweede Sondag van Februarie 150
Derde Sondag van Februarie 105
Vierde Sondag van Februarie 116
Gemiddelde bywoning 24.37


Sosiale Media:

NG Kerk Klawer

Notas of Kommentaar

Ons beskik nie oor ‘n voltydse predikant nie, maar ‘n afgetrede predikant neem waar tot tyd en wyl ons ‘n predikant kan beroep.

Terug na lys van gemeentes.