Vorm vir Kerklike Statistiek

Heidelberg

Ring: Riversdal

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 160
Belydende lidmate: 860
Aantal gedoop: 11
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 31
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 85
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 29
Aantal vrywilligers: 65

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 325
Tweede Sondag van Februarie 356
Derde Sondag van Februarie 313
Vierde Sondag van Februarie 344
Gemiddelde bywoning 32.79


Sosiale Media:

Facebook; NG Kerk Heidelberg

Terug na lys van gemeentes.