Vorm vir Kerklike Statistiek

Heidekoppie

Ring: Brackenfell

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 1008
Belydende lidmate: 2543
Aantal gedoop: 28
Aantal belydenis afgelê: 35

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

1) Aantal lidmate: Ons het deur die loop van die afgelope paar maande elke persoon op Winkerk wat ons kon opspoor gekontak en gevra of hulle nog “aktiewe lidmate” van die gemeente is. (Ons het nie wyke, diakens of dienswerkers nie.) In die proses het ons byna eenduisend lidmate geargiveer of veral “onaktief” gemaak wat oorlede is, getrek het, na ander kerke toe is of bloot net nie meer kerk toe kom nie.
2)Aantal dopelinge: Daar is baie jonger persone in ons area. Hulle sluit by die gemeente aan net om te doop en verdwyn dan. Ons het die proses verander sodat dit meer commitment vra. Nou doop ons aansienlik minder babas.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 2
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 15
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 100
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers: 260

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 1043
Tweede Sondag van Februarie 1026
Derde Sondag van Februarie 1029
Vierde Sondag van Februarie 793
Gemiddelde bywoning 27.39

Website: http://www.heidekoppie.com
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/Heidekoppie/

Notas of Kommentaar

Ons lidmaatregister is op datum gebring en honderde persone is uit die aktiewe lidmaatregister gehaal. Dit het nie die kerkbywoningspersentasie positief beïnvloed nie. Kommerwekkend!

Terug na lys van gemeentes.