Vorm vir Kerklike Statistiek

Die Gemeenskapskerk

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 45
Belydende lidmate: 138
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Verhuising

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 45
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 25

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 65
Tweede Sondag van Februarie 67
Derde Sondag van Februarie 74
Vierde Sondag van Februarie 72
Gemiddelde bywoning 37.98

Website: http://www.communitychurch.com
Sosiale Media:

www.facebook.com/DGK.TCC

Terug na lys van gemeentes.