Vorm vir Kerklike Statistiek

Ceresvallei

Ring: Tulbagh

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 246
Belydende lidmate: 721
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 16

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Verandering van kerkmodel.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 16
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 145
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 123

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 307
Tweede Sondag van Februarie 272
Derde Sondag van Februarie 174
Vierde Sondag van Februarie 80
Gemiddelde bywoning 21.54

Website: http://www.ngkceresvallei.co.za
Sosiale Media:

ngk ceresvallei – facebook

Terug na lys van gemeentes.