Vorm vir Kerklike Statistiek

Caledon-Wes

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 113
Belydende lidmate: 534
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 16
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 180
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 24
Aantal vrywilligers: 27

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 109
Tweede Sondag van Februarie 155
Derde Sondag van Februarie 133
Vierde Sondag van Februarie 101
Gemiddelde bywoning 19.24

Website: https://calwes.weebly.com/
Sosiale Media:

http://www.facebook.com/pages/Caledon-Wes-Gemeente/

Terug na lys van gemeentes.