Vorm vir Kerklike Statistiek

Caledon

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 210
Belydende lidmate: 726
Aantal gedoop: 10
Aantal belydenis afgelê: 12

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 16
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 131
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 32
Aantal vrywilligers: 28

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 288
Tweede Sondag van Februarie 316
Derde Sondag van Februarie 306
Vierde Sondag van Februarie 236
Gemiddelde bywoning 30.61

Website: http://www.ngcaledon.co.za
Sosiale Media:

Facebook-groep: Caledon Moedergemeente
Webadres: www.ngcaledon.co.za

Terug na lys van gemeentes.