Vorm vir Kerklike Statistiek

Bellville-Riebeeck

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2020

Lidmate:

Dooplidmate: 52
Belydende lidmate: 652
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 9

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 11
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 75
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 27
Aantal vrywilligers: 29

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 326
Tweede Sondag van Februarie 292
Derde Sondag van Februarie 400
Vierde Sondag van Februarie 298
Gemiddelde bywoning 46.73

Terug na lys van gemeentes.