Vorm vir Kerklike Statistiek

Vandermerwe

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 171
Belydende lidmate: 809
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 8

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 25
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 150
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 24
Aantal vrywilligers: 60

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 289
Tweede Sondag van Februarie 228
Derde Sondag van Februarie 227
Vierde Sondag van Februarie 227
Gemiddelde bywoning 24.77

Website: http://www.ngkerkbonnievale.co.za
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ngkerkbonnievale/

Terug na lys van gemeentes.