Vorm vir Kerklike Statistiek

Ruyterwacht

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 211
Belydende lidmate: 580
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 12
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 9
Aantal vrywilligers: 1

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 128
Tweede Sondag van Februarie 111
Derde Sondag van Februarie 114
Vierde Sondag van Februarie 106
Gemiddelde bywoning 14.51

Terug na lys van gemeentes.