Vorm vir Kerklike Statistiek

Robertson

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 198
Belydende lidmate: 821
Aantal gedoop: 14
Aantal belydenis afgelê: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 19
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 260
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 24
Aantal vrywilligers: 279

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 247
Tweede Sondag van Februarie 233
Derde Sondag van Februarie 269
Vierde Sondag van Februarie 265
Gemiddelde bywoning 24.88


Sosiale Media:

www.facebook,com/RsonMoeder

Terug na lys van gemeentes.