Vorm vir Kerklike Statistiek

Philadelphia

Ring: Durbanville

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 59
Belydende lidmate: 214
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 30
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 12

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 124
Tweede Sondag van Februarie 109
Derde Sondag van Februarie 101
Vierde Sondag van Februarie 106
Gemiddelde bywoning 40.29

Website: http://www.ngkerkphiladelphia.org.za
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/NG-Kerk-Philadelphia-178566479185841/

Terug na lys van gemeentes.