Vorm vir Kerklike Statistiek

Nieuwoudtville

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 28
Belydende lidmate: 158
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 14
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 12
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 40
Tweede Sondag van Februarie 69
Derde Sondag van Februarie 49
Vierde Sondag van Februarie 57
Gemiddelde bywoning 28.90


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ngkerknieuwoudtville/

Terug na lys van gemeentes.