Vorm vir Kerklike Statistiek

Monte Vista

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 146
Belydende lidmate: 603
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 6

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 40
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers: 10

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 192
Tweede Sondag van Februarie 230
Derde Sondag van Februarie 228
Vierde Sondag van Februarie 254
Gemiddelde bywoning 30.17


Sosiale Media:

NG Kerk Monte Vista

Notas of Kommentaar

Geen

Terug na lys van gemeentes.