Vorm vir Kerklike Statistiek

Maitland

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 39
Belydende lidmate: 110
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 35
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 8
Aantal vrywilligers: 5

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 85
Tweede Sondag van Februarie 64
Derde Sondag van Februarie 102
Vierde Sondag van Februarie 58
Gemiddelde bywoning 51.85


Sosiale Media:

facebook.com/maitlandcommunitychurchct

Notas of Kommentaar

Were relying on the hospitality of neighbouring churches due to the horrible fire that burnt down our church building lat December last year.
This had a negative impact on our membership statistics.

Terug na lys van gemeentes.