Vorm vir Kerklike Statistiek

Langebaan

Ring: Vredenburg

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 298
Belydende lidmate: 1559
Aantal gedoop: 8
Aantal belydenis afgelê: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 25
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 7

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://www.nglangebaan.com
Sosiale Media:

Ngkerklangebaan

Terug na lys van gemeentes.