Vorm vir Kerklike Statistiek

Laingsburg

Ring: Worcester

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 39
Belydende lidmate: 265
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 3

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 12
Aantal vrywilligers: 10

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 62
Tweede Sondag van Februarie 68
Derde Sondag van Februarie 112
Vierde Sondag van Februarie 55
Gemiddelde bywoning 24.42


Sosiale Media:

NG Gemeente Laingsburg

Terug na lys van gemeentes.