Vorm vir Kerklike Statistiek

Koringberg

Ring: Piketberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 33
Belydende lidmate: 130
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 40
Tweede Sondag van Februarie 48
Derde Sondag van Februarie 43
Vierde Sondag van Februarie 32
Gemiddelde bywoning 25.00

Terug na lys van gemeentes.