Vorm vir Kerklike Statistiek

Herbertsdale

Ring: Mosselbaai

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 42
Belydende lidmate: 157
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 0
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 44
Tweede Sondag van Februarie 37
Derde Sondag van Februarie 45
Vierde Sondag van Februarie 51
Gemiddelde bywoning 22.24


Sosiale Media:

Geen

Terug na lys van gemeentes.