Vorm vir Kerklike Statistiek

Groot-Brakrivier

Ring: Mosselbaai

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 144
Belydende lidmate: 1409
Aantal gedoop: 17
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 28
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 280
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 42
Aantal vrywilligers: 160

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 409
Tweede Sondag van Februarie 423
Derde Sondag van Februarie 402
Vierde Sondag van Februarie 410
Gemiddelde bywoning 26.46

Website: http://www.grootbrakrivier.ng.org.za/

Terug na lys van gemeentes.