Vorm vir Kerklike Statistiek

Gansbaai

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2019

Lidmate:

Dooplidmate: 231
Belydende lidmate: 2143
Aantal gedoop: 18
Aantal belydenis afgelê: 8

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Meeste Pensionarisse , word dan ouer trek terug na kinders, Sterftes

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 57
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 600
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 58
Aantal vrywilligers: 71

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 437
Tweede Sondag van Februarie 489
Derde Sondag van Februarie 461
Vierde Sondag van Februarie 511
Gemiddelde bywoning 19.99

Website: http://Gansbaai.com/ng-church
Sosiale Media:

Geen

Terug na lys van gemeentes.