Vorm vir Kerklike Statistiek

Vredendal-Wes

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 120
Belydende lidmate: 683
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 98
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 27
Aantal vrywilligers: 6

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 117
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 292
Gemiddelde bywoning 12.73

Notas of Kommentaar

Hierdie is die laaste statistiek vir NG Vredendal Wes gemeente. Vanaf 1 Maart 2018 het ons saamgesmelt met NG Vredendal. Daar sal dus een statistiekvorm vir beide kerke ingehandig word vanaf volgende jaar.

Terug na lys van gemeentes.