Vorm vir Kerklike Statistiek

Volmoed

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 17
Belydende lidmate: 96
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 60
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 11
Aantal vrywilligers: 4

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 62
Tweede Sondag van Februarie 58
Derde Sondag van Februarie 65
Vierde Sondag van Februarie 81
Gemiddelde bywoning 58.85

Terug na lys van gemeentes.