Vorm vir Kerklike Statistiek

Tamboerskloof

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 109
Belydende lidmate: 422
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 13
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 18
Aantal vrywilligers: 3

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 94
Tweede Sondag van Februarie 87
Derde Sondag van Februarie 121
Vierde Sondag van Februarie 85
Gemiddelde bywoning 18.22

Website: http://www.tamboerskloof-ngk.co.za
Sosiale Media:

Het Facebook blad en Twitter.

Terug na lys van gemeentes.