Vorm vir Kerklike Statistiek

Robertson-Oos

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 304
Belydende lidmate: 1087
Aantal gedoop: 11
Aantal belydenis afgelê: 8

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 9
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 14
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 240
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 50
Aantal vrywilligers: 135

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 560
Tweede Sondag van Februarie 430
Derde Sondag van Februarie 580
Vierde Sondag van Februarie 460
Gemiddelde bywoning 36.48


Sosiale Media:

robertson-oos facebook

Terug na lys van gemeentes.