Vorm vir Kerklike Statistiek

Riviersonderend

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 65
Belydende lidmate: 412
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Lidmaatdaling as gevolg van sterftes en lidmate wat verhuis het. Nuwe intrekkers is meestal nie NG Kerk lidmate nie.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 97
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers: 61

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 190
Tweede Sondag van Februarie 131
Derde Sondag van Februarie 180
Vierde Sondag van Februarie 183
Gemiddelde bywoning 35.85

Website: http://www.riviersonderendngkerk.co.za
Sosiale Media:

Geen

Notas of Kommentaar

Ons gemeente se webwerf is tans nie aktief nie. Ons is op soek na ‘n professionele persoon om die webwerf se gegewens te wysig, op te dateer en weer te aktiveer.

Terug na lys van gemeentes.