Vorm vir Kerklike Statistiek

Riebeek-Wes

Ring: Swartland

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 68
Belydende lidmate: 262
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê:

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 37
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 11

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 101
Tweede Sondag van Februarie 95
Derde Sondag van Februarie 93
Vierde Sondag van Februarie 43
Gemiddelde bywoning 25.15

Terug na lys van gemeentes.