Vorm vir Kerklike Statistiek

Plumstead

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 39
Belydende lidmate: 299
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 34
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 6

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 80
Tweede Sondag van Februarie 68
Derde Sondag van Februarie 70
Vierde Sondag van Februarie 61
Gemiddelde bywoning 20.64


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ngkplumstead

Terug na lys van gemeentes.