Vorm vir Kerklike Statistiek

Parow

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 205
Belydende lidmate: 1842
Aantal gedoop: 10
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Daar is steeds ‘n dalende getal van lidmate as gevolg van ouderdom en vertrek uit die gemeente. Die omliggende omgewing word al meer bedreigend en het ‘n groot invloed op die veiligheid van ons lidmate, sowel as by byeenkomste. Daar is ook steeds ‘n invloei van buitelanders.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 38
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 18

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 103
Tweede Sondag van Februarie 93
Derde Sondag van Februarie 89
Vierde Sondag van Februarie 80
Gemiddelde bywoning 4.46


Sosiale Media:

Facebook Profiel: NG Kerk Parow

Notas of Kommentaar

Soos verlede jaar ook aangedui, word die omgewing al hoe meer bedreigend vir ons lidmate. Dit vra nuwe uitdagings om met bedieninge aan te gaan en die veiligheid van bejaardes (meeste van ons lidmate is bejaard) te verseker.

Terug na lys van gemeentes.