Vorm vir Kerklike Statistiek

Observatory

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 4
Belydende lidmate: 40
Aantal gedoop:
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Twee nuwe lidmate het belydenis van geloof afgelê.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 5
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 4
Aantal vrywilligers: 1

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie 28
Derde Sondag van Februarie
Vierde Sondag van Februarie 25
Gemiddelde bywoning 30.11

Notas of Kommentaar

Gesamentlike eredienste met Ebenezer elke tweede Sondag.
Gesamentlike gebedswandelinge met Ebenezer elke eerste Saterdag van die maand.
Betrokkenheid by Loaves & Fishes, Sentrum vir Vernuwing.

Terug na lys van gemeentes.