Vorm vir Kerklike Statistiek

Mosselbaai-Suid

Ring: Mosselbaai

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 211
Belydende lidmate: 1519
Aantal gedoop: 16
Aantal belydenis afgelê: 9

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 14
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 167
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 58

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 365
Tweede Sondag van Februarie 350
Derde Sondag van Februarie 350
Vierde Sondag van Februarie 355
Gemiddelde bywoning 20.52

Website: http://www.suidkerkmsb.co.za

Terug na lys van gemeentes.