Vorm vir Kerklike Statistiek

Melkbosstrand

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 328
Belydende lidmate: 1258
Aantal gedoop: 15
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 2
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 20
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 300
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 28
Aantal vrywilligers: 10

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 359
Tweede Sondag van Februarie 445
Derde Sondag van Februarie 412
Vierde Sondag van Februarie 359
Gemiddelde bywoning 24.83

Website: http://www.melkboskerk.co.za
Sosiale Media:

Ngk Melkbos

Terug na lys van gemeentes.