Vorm vir Kerklike Statistiek

Leipoldtville

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 76
Belydende lidmate: 160
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Lidmate verhuis en word oorgeplaas na ander gemeentes.
Vyf oorlede.
Finale jaars katkiseer op buurdorpe, dooplidmaatskap word oorgeplaas vir voorstelling.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 35
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 14

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 83
Tweede Sondag van Februarie 73
Derde Sondag van Februarie 87
Vierde Sondag van Februarie 67
Gemiddelde bywoning 32.84

Website: http://www.ngkleipoldtville.weebly.com
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Leipoldtville

Terug na lys van gemeentes.