Vorm vir Kerklike Statistiek

Herbertsdale

Ring: Mosselbaai

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 20
Belydende lidmate: 153
Aantal gedoop: 9
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 6
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 12
Aantal vrywilligers: 2

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 48
Tweede Sondag van Februarie 51
Derde Sondag van Februarie 53
Vierde Sondag van Februarie 53
Gemiddelde bywoning 29.62


Sosiale Media:

Geen

Terug na lys van gemeentes.