Vorm vir Kerklike Statistiek

Gordonsbaai

Ring: Somerset-Wes

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 518
Belydende lidmate: 1765
Aantal gedoop: 30
Aantal belydenis afgelê: 15

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 32
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 400
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers: 200

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 645
Tweede Sondag van Februarie 659
Derde Sondag van Februarie 548
Vierde Sondag van Februarie 531
Gemiddelde bywoning 26.10

Website: http://www.ngkerkgordonsbaai.co.za
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Gordonsbaai

Terug na lys van gemeentes.