Vorm vir Kerklike Statistiek

Aurora

Ring: Piketberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2018

Lidmate:

Dooplidmate: 36
Belydende lidmate: 208
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Nuwe jaar se inligting gelaai

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 7
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 70
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 4

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 89
Tweede Sondag van Februarie 86
Derde Sondag van Februarie 105
Vierde Sondag van Februarie 117
Gemiddelde bywoning 40.68

Notas of Kommentaar

Inligting is werklike lidmate en nie wat op boeke is nie
Ons in proses om Doulos Lidmaatstelsel korrek op te dateer.

Terug na lys van gemeentes.