Vorm vir Kerklike Statistiek

Ysterplaat-Suid

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 11
Belydende lidmate: 78
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Veroudering, sterftes en verhuising
Demografiese veranderings

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 25
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers: 9

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 32
Tweede Sondag van Februarie 32
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 35
Gemiddelde bywoning 41.85

Terug na lys van gemeentes.