Vorm vir Kerklike Statistiek

Swartland

Ring: Swartland

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 395
Belydende lidmate: 1522
Aantal gedoop: 34
Aantal belydenis afgelê: 30

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 10
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 92
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 45
Aantal vrywilligers: 65

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie
Derde Sondag van Februarie
Vierde Sondag van Februarie
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://www.ngswartland.co.za
Sosiale Media:

Op Facebook: NG Gemeente Swartland

Terug na lys van gemeentes.