Vorm vir Kerklike Statistiek

Prins Albert

Ring: Beaufort

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 64
Belydende lidmate: 333
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Lidmate trek na ander dorpe en gemeentes

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 12
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 100
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 23
Aantal vrywilligers: 3

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 104
Tweede Sondag van Februarie 92
Derde Sondag van Februarie 87
Vierde Sondag van Februarie 114
Gemiddelde bywoning 25.00


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/groups/1536952359944644/

Terug na lys van gemeentes.