Vorm vir Kerklike Statistiek

Plumstead

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 39
Belydende lidmate: 287
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 35
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 17
Aantal vrywilligers: 9

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 87
Tweede Sondag van Februarie 63
Derde Sondag van Februarie 85
Vierde Sondag van Februarie 79
Gemiddelde bywoning 24.08


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ngkplumstead

Terug na lys van gemeentes.