Vorm vir Kerklike Statistiek

Plettenbergbaai

Ring: Knysna

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 137
Belydende lidmate: 792
Aantal gedoop: 11
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 30
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 30
Aantal vrywilligers: 6

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 230
Tweede Sondag van Februarie 255
Derde Sondag van Februarie 301
Vierde Sondag van Februarie 210
Gemiddelde bywoning 26.80


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/search/top/?q=suiderkruis%20gemeente%20plettenbergbaai
https://www.facebook.com/Noorderkruis-NG-Kerk-Plettenbergbaai-174764139242940/?fref=ts

Terug na lys van gemeentes.