Vorm vir Kerklike Statistiek

Piketberg

Ring: Piketberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 229
Belydende lidmate: 1089
Aantal gedoop: 17
Aantal belydenis afgelê: 13

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 23
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 200
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 39
Aantal vrywilligers: 80

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 308
Tweede Sondag van Februarie 320
Derde Sondag van Februarie 310
Vierde Sondag van Februarie 207
Gemiddelde bywoning 21.72


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/NGKerkPiketberg/

Terug na lys van gemeentes.