Vorm vir Kerklike Statistiek

Oudtshoorn-Welgeluk

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 215
Belydende lidmate: 770
Aantal gedoop: 14
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 10
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 178
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 20

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 362
Tweede Sondag van Februarie 431
Derde Sondag van Februarie 407
Vierde Sondag van Februarie 411
Gemiddelde bywoning 40.89

Website: http://www.nggemeenteoudtshoorn-welgeluk.co.za/
Sosiale Media:

www.facebook.com/NgGemeenteWelgelukOudtshoorn/
www.facebook.com/RUAGKerkjeug/
Instagram: RUAG Youth 101

Terug na lys van gemeentes.