Vorm vir Kerklike Statistiek

Oudtshoorn-Park

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 120
Belydende lidmate: 641
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 13

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 14
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 35
Aantal vrywilligers: 19

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 242
Tweede Sondag van Februarie 140
Derde Sondag van Februarie 292
Vierde Sondag van Februarie 278
Gemiddelde bywoning 31.27


Sosiale Media:

N.G. Kerk Parkgemeente Oudtshoorn

Terug na lys van gemeentes.