Vorm vir Kerklike Statistiek

Laaiplek

Ring: Vredenburg

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 101
Belydende lidmate: 700
Aantal gedoop: 10
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 50
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 19
Aantal vrywilligers: 12

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 224
Tweede Sondag van Februarie 106
Derde Sondag van Februarie 179
Vierde Sondag van Februarie 199
Gemiddelde bywoning 22.10

Website: http://ngkerklaaiplek.co.za
Sosiale Media:

geen

Notas of Kommentaar

Ds JN Kritzinger van NG Gemeente Laaiplek het op 4 Desember 2016 afgetree en begin die nuwe voltydse predikant op 1 Julie 2017

Terug na lys van gemeentes.