Vorm vir Kerklike Statistiek

Kuilsrivier-Suid

Ring: Kuilsrivier

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 718
Belydende lidmate: 2419
Aantal gedoop: 19
Aantal belydenis afgelê: 27

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Krimpende demografie

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 15
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 147
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 31
Aantal vrywilligers: 141

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 555
Tweede Sondag van Februarie 655
Derde Sondag van Februarie 566
Vierde Sondag van Februarie 465
Gemiddelde bywoning 17.86

Website: http://www.suidkerk.org.za
Sosiale Media:

Facebook NGKERK Kuilsrivier-Suid

Terug na lys van gemeentes.