Vorm vir Kerklike Statistiek

Hermanus

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2017

Lidmate:

Dooplidmate: 130
Belydende lidmate: 1211
Aantal gedoop: 11
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 12
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 170
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 50
Aantal vrywilligers: 192

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 460
Tweede Sondag van Februarie 394
Derde Sondag van Februarie 451
Vierde Sondag van Februarie 384
Gemiddelde bywoning 31.49

Website: http://www.ngkerkhermanus.co.za
Sosiale Media:

NG Kerk Hermanus

Terug na lys van gemeentes.