Vorm vir Kerklike Statistiek

Aggeneys

Ring: Namakwaland

Inligting soos op: 28 Februarie 2015

Lidmate:

Dooplidmate: 37
Belydende lidmate: 113
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê:

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Omdat n Indiese Maatskappy tans die eienaars van die myn op Aggeneys is, bring hulle groot aantal werkers vanaf Indië, dit lei tot onsekerhied oor die pad vorentoe wat dan meebring dat meer en meer lidmate hulle heenkome vind by ander myne waar daar meer stabiliteit is.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste:
Diensleraars:
Betaalde jeugwerkers:

Lidmaat betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 2
Aantal amptelike kerkraadslede: 9
Aantal vrywilligers: 5

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 17
Tweede Sondag van Februarie 23
Derde Sondag van Februarie 11
Vierde Sondag van Februarie 19
Gemiddelde bywoning 11.67


Sosiale Media:

epos- aggngk@lantic.net

Terug na lys van gemeentes.