Beurse

Die NG Kerk in SA bied beurslenings aan teologiese studente.
Die vorms vir 2019 kan hier afgelaai word.

NG KERK STUDENTE

Noodsaaklike inligting voordat die beursvorm voltooi word: Info A1
Afrikaanse vorm vir BDiv tot Nagraadse Diploma in Teologie [A1]: Vorm A1

Important information about the bursary form: Info A1
English form for BDiv to Postgraduate Diploma in Theology [A1]: Form A1

NAGRAADSE STUDENTE

Afrikaanse vorm vir MTh en PhD [B1]: Vorm B1
English form for MTh and PhD [B1]: Form B1

FOREIGN AND OTHER DENOMINATIONS

Foreign and Other denominations (excluding Dutch Reformed Church and Uniting Reformed Church)
Information about the bursaries: Info
English form for Post Graduate Diploma in Theology, MTh or PhD [C1]: Form C1