Beurse

Die NG Kerk in SA bied beurslenings aan teologiese studente.

1. NG KERK STUDENTE

Stel jy belang om Teologie te studeer maar weet nie by watter baan jy inpas of waar om te begin nie, kontak gerus die seminarium – Seminarium | Teologiese Opleiding

2. NAGRAADSE STUDENTE (MTh en PhD):  NGK, VGK en CPK

Afrikaanse vorm vir MTh en PhD [B1]: Vorm B1
English form for MTh and PhD [B1e]: Form B1e

3. POST GRADUATE: FOREIGN AND OTHER DENOMINATIONS

Foreign and Other denominations (excluding Dutch Reformed Church, Uniting Reformed and Calvyn Protestant churches in SA)
Information about the bursaries: Post Graduate Info
English form for Post Graduate Diploma in Theology, MTh or PhD [C1e]: Form C1e