Beleid

Hierdie bladsy bevat die NG Kerk in SA se interne beleidsdokumente. Gemeentes is welkom om hierna te kyk, maar sal hulle eie beleidsdokumente moet ontwikkel.

Beleid 1: Bybelverspreidingsbeleid (Weergawe 1)  PDF
Beleid 2: Finansiële beleid (Weergawe 2.3.6)  PDF
Beleid 5: Rekenaarbeleid (Weergawe 5.2)  PDF
Beleid 6: Personeelbeleid  (Weergawe 6.2.9)  PDF