Beleid

Hierdie bladsy bevat die NG Kerk in SA se interne beleidsdokumente. Gemeentes is welkom om hierna te kyk, maar sal hulle eie beleidsdokumente moet ontwikkel.

BELEID

Beleid 1: Bybelverspreidingsbeleid (Weergawe 1.2)  PDF
Beleid 2: Finansiële beleid (Weergawe 2.3.7)  PDF
Beleid 5: Rekenaarbeleid (Weergawe 5.4)  PDF
Beleid 6: Personeelbeleid  (Weergawe 6.2.9)  PDF
Beleid 6e: Personnel Policy  (English Translation)  PDF
Beleid 7: Verkeersboetesbeleid (Weergawe 7) PDF
Beleid 11: Sosiale Media Beleid (Weergawe 11) PDF
Beleid 21: POPIA-beleid (Weergawe 21.3) PDF

MANDATE

Mandaat van die Beleggingskomitee (Weergawe M1.1) PDF
Mandaat van die Oudit- en Risikokomitee (Weergawe M2.1) PDF